Facebook : 2BeFun.net
         
 
 
 
 
 
  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Deluxe เล่อซาน ง้อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [2 รอบ] 8D7N
โดยสายการบินไทย (TG)
  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 กันยายน 2558 โดย : นาย Patty
 
       
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Deluxe เล่อซาน ง้อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [2 รอบ] 8D7N (TG)
2BeFun ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว ประเทศจีน

เฉินตู - เล่อซาน - ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (กระเช้า) วัดเป้ากั๋ว - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) ทะเลสาบเตี๋ยซี - ชวนจู่ซื่อ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (นั่งกระเช้าขาขึ้น / เข้าเต็มวัน) อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / 2 รอบ) - The Romantic Show of Songcheng - เมืองโบราณซงพาน ถนนคนเดินซุนชีลู่ - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนคนเดินโบราณจิ่นหลี่

พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน / อาหารกวางตุ้ง + กุ้งมังกร
พิเศษ :: มีช่างภาพ + รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + กระเช้าขึ้นหวงหลง + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
ของแถม :: หมวกแก๊ป
 
รายละเอียด ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Deluxe เล่อซาน ง้อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [2 รอบ] 8D7N (TG)
 
   
 
  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Super Special หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [2 รอบ] 6D5N
โดยสายการบินไทย (TG)
  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 กันยายน 2558 โดย : นาย Patty
 
       
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Super Special หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [2 รอบ] 6D5N (TG)
2BeFun ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว ประเทศจีน

เฉินตู - เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเหมา 2 รอบ) - The Romantic Show of Songcheng - ทะเลสาบเตี๋ยซี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ :: มีช่างภาพ + รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
ของแถม :: หมวกแก๊ป
 
รายละเอียด ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Super Special หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [2 รอบ] 6D5N (TG)
 
   
 
 
  facebook
 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 2BeFun.net All Rights Reserved. | Powered by Double Enjoy Travel Co., Ltd.